Formulieren   

Formulier uit printen, invullen en opsturen
inclusief foto en copy verzekering naar:
Secretariaat WSVD. Postbus 6. 8250 AA Dronten
of mailen naar secretariaat@wsvdronten.nl

Aanmeldingsformulier om lid te worden.

LIDMAATSCHAP AANVRAAG per kalenderjaar.
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Het opzeggen van een ligplaats dient schriftelijk en voor 1 september van het lopende verenigingsjaar te geschieden.
U bent Lid van de Vereniging en stemrecht in de ALV.

Aanmeldingsformulier partner om lid te worden.

PARTNER LIDMAATSCHAP AANVRAAG per kalenderjaar.
Een partnerlid is een meerderjarige, natuurlijk persoon, die aan hetzelfde adres met een gewoon lid samenleeft als echtgenote (echtgenoot),
of geregistreerd partner en die als zodanig door het bestuur is toegelaten tot lid overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
U bent Lid van de Vereniging.
zie Statuten Artikel 6


Wijzigingsformulier schip.

Gaat u uw schip verkopen voor een andere schip?
informeer de havencommissaris vooraf om het soepel te laten verlopen
via dit formulier kan de havencommissaris uw ligplaats controleren en eventueel een geschikte ligplaats aanbieden.
en kan onze Penningmeester de factuur aanpassen naar de nieuwe maten van uw schip.
vergeet niet een recente foto en de verzekering papieren mee te sturen!
zie Havenreglement Artikel 4

Aanmeldingsformulier ligplaatsen winterstalling.

Beperkt aantal boxen 202, 203, 209, 210 ( tot c.a. 15 Meter)
Aanvraag voor winterstalling van 1 November tot 30 April. ( 6 Maanden ).
In dit tijdsvlak mag u schip op de toegewezen box aanwezig zijn.
U bent Lid van de Vereniging en stemrecht in de ALV.

Aanmeldingsformulier Zomer ligplaats.

Beperkt aantal boxen 72, 73, 74, 75, 76, 77 ( tot max. 5 Meter)
Aanvraag voor zomerplaats van 30 April tot 1 November. ( 6 Maanden ).
In dit tijdsvlak mag u schip op de toegewezen box aanwezig zijn.
U bent Lid van de Vereniging en stemrecht in de ALV.

Het WSVD Team.